Dofinansowanie NFOŚiGW

Strona Główna  /  Dofinansowanie NFOŚiGW

  Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Oferta kredytowa jest zróżnicowana w zależności od województwa,
  w którym realizowana jest inwestycja

  Przykład dla województwa Śląskiego:
  LDE-2 – „Dom energooszczędny”
  Przedmiot kredytowania:
  – budowa obiektów energooszczędnych w zakresie obejmującym zakup i montaż:
  – urządzeń niekonwencjonalnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne),
  – układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tylko dla układów, dla których odzysk ciepła wynosi min. 75%),
  – systemu wymiennika gruntowego,
  – instalacji ogrzewania,
  – materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek,
  – stolarki okiennej i drzwiowej.

  Jako obiekt energooszczędny uznaje się obiekt, dla którego wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową (z wyłączeniem energii na przygotowanie c.w.u.) Ek, wynikający ze sporządzonego świadectwa energetycznego będzie niższy od 50 kWh/(m2*rok).

  źródło: http://www.bosbank.pl/index.php?page=ekologia_kredyty_we_wspolpracy_z_NFOŚiGW